MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI


Radno mjesto


JASTREBARSKO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
Djelomično
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Nije važno
Opis poslova: poslovi medicinske sestre/medicinskog tehničara u zdravstvenoj njezi u kući, položen stručni ispit - za one koji su u obvezi, odobrenje za samostalni rad (licenca), vozačka dozvola B kategorije.
Uz prijavu obavezno priložiti:
- životopis,
- presliku svjedodžbe,
- presliku domovnice,
- presliku odobrenja za samostalni rad,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu – za one koji su u obvezi,
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja nije starija od dana objave natječaja,
- Potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci,
Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža.
Rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http//branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu invalidne osobe.
Prednost prilikom zapošljavanja po predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.
Sva natječajna dokumentacija mora biti kovertirana s  obaveznom naznakom "Za natječaj za radno mjesto_____________________________ne otvaraj",
na adresu: DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Ljudevita Gaja  37, 10 430 Samobor.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: LJUDEVITA GAJA 37, SAMOBOR 10430