FINANCIJSKI ADMINISTRATOR/ICA PROJEKTA


Radno mjesto


DONJI LAPAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.1.2019.
18.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • internet

Nije važno
OPĆINA DONJI LAPAC
TRG NIKOLE TESLE 6
53250 Donji Lapac
KLASA: 112-02/19-01/1
URBROJ:2125/07-01-19-01
Donji Lapac :08,siječanj 2019 godine.
Na temelju članka 5.st.1 i članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine „ br.86/8,6/11,04/18), te  temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac ( UP.02.1.1.05.0310)  Ministarstva rada i mirovinskog sustava(  KLASE:910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-490) Načelnik Općine Donji Lapac raspisuje
 
                                                                OGLAS
                                             ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
 
Radno mjesto :
 1. FINANCIJSKI ADMINISTRATOR PROJEKTA „Zaželi bolji Donji Lapac“
   
 • 1 izvršitelj (m/ž)
 
Opis poslova :
 
 1. Pripremne radnje za uspješan rad zaposlenih žena koje uključuju komunikaciju s obveznim partnerima u procesu identifikacije pripadnica ciljane skupine i korisnika usluga
 2. Sudjelovanje u izradi planova rada;
 3. Komunikacija s zaposlenim ženama ;
 4. Kontrola pružanja usluga krajnjim korisnicima;
 5. Pomoć voditelju projekta u provedbi postupka nabave;
 6. Pomoć voditelju u izradi izvješća;
 7. Pomoć u izvedbi organizacije obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih žena i aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta;
 8. Administrativno i financijsko vođenje projekta;
 9. Ostali opisniposlovi o urednom vođenju i provedbi projekta ;
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te slijedeće uvjete:
 • Visoka ,viša ,SSS – četverogodišnji obrazovanja ( ekonomskog , upravnog ili drugog smjera, poznavanje vođenja administrativnog-financijskog programa)
 • Poznavanje rada na računalu
 • Komunikacijske vještine
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu( preslika domovnice, putovnice , osobne iskaznice)
   
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 1. Životopis
 2. Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Uvjerenje nadležnog suda ( ne starije od 30 dana ) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda ( u izvorniku)
 4. Vlastoručna potpisana izjava kandidata da za prijem u radni odnosne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi,
 5. Izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 6. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 7. Preslika vozačke dozvole (ako postoji)
 8. Ostali dokumenti iz koji se vidi iskustvo na provedbi EU projekata – projekata civilnog društva
 9. Vozački ispit B kategorije ( nije obavezan)
 
Trajanje radnog odnosa je( 30 ) trideset mjeseci uz obvezan probni rok od (3) tri mjeseca.
 
 
 
Svi prijavitelji dužni su Ispuniti Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka i Izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 15 i 16 .Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (područnoj) i samoupravi ,koje mogu preuzeti u Općini Donji Lapac – tajništvo .
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor ( intervjua ) s nadležnim za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi i ne odazove se razgovoru za posao smatrati će se da je odustao od oglasa.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta su opisani u programu „Zaželi bolji Donji Lapac“ te na web stanici Općine Donji Lapac.
 Poziv na informativni razgovor s kandidatima biti će pisanim putem  obavješteni o terminu .
Pisane prijave se podnose osobno ili preporučeno pošiljkom u pošti Donji Lapac na adresu  Općina Donji Lapac , Trg Nikole Tesle 6. 53250 Donji Lapac, s naznakom ,“ Za oglas :  financijski administrator projekta „Zaželi bolji Donji Lapac“- ne otvaraj „ zaključno s danom 18,siječnja 2019 godine.
 
Kandidati će biti obavješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Donji Lapac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.
 
VEZANA DOKUMENTACIJA :
 • IZIJAVA – OSOBNI PODATCI,
 • Izjava o nepostojanju zapreke
 
 
 

Poslodavac


OPĆINA DONJI LAPAC
 • osobni dolazak: OPĆINA DONJI LAPAC , TRG NIKOLE TESLE 6. 53250 DON
 • pismena zamolba: Općina Donji Lapac , Trg Nikole Tesle 6. 53250 Don