REHABILITATOR/ICA


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križa Županja, raspisuje
 
OGLAS
 
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na mjesto rehabilitator
 
RADNO MJESTO: rehabilitator
 
MJESTO RADA: Županja
 
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1 izvršitelj (m/ž)
 
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
 
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: s naknadom
 
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno
 
RAZINA OBRAZOVANJA: VŠS ili VSS
 
RADNO ISKUSTVO: 1 godina na istim ili sličnim poslovima, rad s korisnicima s intelektualnim i mentalnim oštećenjem
 
Opis poslova:
 
-           izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada,
-           upoznavanje s dokumentacijom o korisniku,
-           izrada individualnih programa rada,
-           vođenje dnevne dokumentacije,
-           priprema didaktičkih materijala i sredstava,
-           rad na usvajanju motoričkih i praktično-osobnih vještina korisnika,
-           usvajanje spoznajno-društvenih vještina korisnika,
-           rad s korisnicima na razvijanju interesno-kreativnih aktivnosti,
-           emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava kod korisnika,
-           procjena korisnikovih sposobnosti prema područjima rada,
-           vođenje korisnika na izlete, priredbe i druge posjete,
-           individualni i grupni rad,
-           suradnja s roditeljima,
-           sudjelovanje u radu stručnih tijela Doma,
-           stručno usavršavanje,
-           uređenje radnog prostora,
-           vođenje propisane dokumentacije,
-           dežurstvo i smjenski rad po potrebi,
-           ostali poslovi po nalogu ravnatelja,
 
Kandidati trebaju priložiti:
 
  1. Životopis
  2. Preslika osobne iskaznice
  3. Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. Obrazovanje- diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije- (pedagog, psiholog, socijalni pedagog, rehabilitator, logoped) ili socijalni radnik.
  5. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na Oglas dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Županja, a najkasnije do 08. srpnja 2020. godine, PREPORUČENO poštom ili osobno na adresu:
 
Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križ Županja
dr. Franje Račkog 30 b
32270 Županja
 
s naznakom "Prijava na oglas - rehabilitator“
 
 
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Gradskom društvu Crvenog križa Županja ili na broj telefona 032/831-607.
 

Poslodavac


HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA
  • pismena zamolba: Dr. Franje Račkog 30 b, 32270 Županja