UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


HRVACE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
 
Ostale  informacije: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
 
Radno mjesto
 
Mjesto rada: Hrvace, 21233 Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija
 
Broj traženih radnika: 1
 
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 

U obzir dolazi Magistar/a primarnog obrazovanja.
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Trajanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa: 12 mjeseci
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
  • Životopis
  • Domovnicu
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starija od dana raspisivanja natječaja )
  • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mj )
  • Dokaz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana ( ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Sinj, mrežnim stranicama školske ustanove i na oglasnoj ploči školske ustanove. Natječaj je objavljen 10.10.2018. godine.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DINKA ŠIMUNOVIĆA
pismena zamolba: O.Š. D. ŠIMUNOVIĆA ,225 HRVACE,21233 HRVACE