VIŠI UPRAVNI REFERENT/VIŠA UPRAVNA REFERENTICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
21.1.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU  OBJAVLJUJE

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto viši upravni referent, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Uvjeti:
- VŠS, upravni pravnik ili stručni prvostupnik javne uprave

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku domovnice,
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj šalju se preporučeno poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU, 32 000 VUKOVAR, ŽUPANIJSKA 50, s naznakom »ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE«, ili predaju osobno na istu adresu.
 
Kandidati se moraju služiti hrvatskim jezikom u govoru i pismu. Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na hrvatskom jeziku.
 
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).
 
Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti u Tajništvu Veleučilišta (ured 119), Županijska 50, Vukovar, ili na Internetu na adresi http://www.vevu.hr.
 
Odabrani kandidat započeti će sa stručnim osposobljavanjem nakon odobrenog zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata.
 
Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te životopis ukoliko bude izabran, objavi na web stranici Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
  • osobni dolazak: ŽUPANIJSKA 50, VUKOVAR
  • pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 50, 32000 VUKOVAR