UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
27 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ
Za popunjavanje radnog mjesta:
 
  • Učitelja matematike na određeno nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno).
 
UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat  koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pd
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Pisanu prijavu sa životopisom, diplomom, domovnicom i uvjerenjem o nekažnjavanju ne starijem od 6 mjeseci dostaviti na adresu: Alkarsko trkalište 11, 21230 Sinj s naznakom „za učitelja matematike“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko je potrebno škola može poništiti natječaj.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA
pismena zamolba: ALKARSKO TRKALIŠTE 11, 23230 SINJ