DOKTOR MEDICINE/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE


Radno mjesto


KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
4.9.2018.
28.2.2019.
Terenski rad

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
5 mjeseci
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje
NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:
1.Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine
Mjesto rada:  Korenica (1 izvršitelj)
Radni odnos: na određeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Uvjeti:
• VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,
• odobrenje za samostalan rad hrvatske liječničke komore,
• položen stručni ispit,
• najmanje pet mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:
• životopis,
• osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
• potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
• presliku diplome ili presliku diplome i dokaz o stečenom statusu specijalista hitne medicine,
• dokaz o položenom stručnom ispitu,
• presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore.
Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
Opis posla: poslovi liječnika u hitnoj medicinskoj pomoći..pomaganje i saniranje unesrećenih
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
pismena zamolba: Vile Velebita 15, 53000 Gospić