POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
25 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17 i 68/18) Osnovna škola Mertojak, Doverska 44 Split  raspisuje 
NATJEČAJ
za radno mjesto 
  1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelja (m/ž)
UVJETI:
Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomoćnika u nastavi te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17 i 68/18). 
Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2019. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“. 
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. 
Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
  • životopis
  • presliku domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
  • presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i projekta ''S pomoćnikom mogu bolje III''.
Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Mertojak, Doverska 44   21000 Split, 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA'MERTOJAK'
pismena zamolba: DOVERSKA 44, 21000 SPLIT